Беларускае Праслаўленьне

Бо так палюбіў

Ян 3:16

Аўтар невядомы
Т. бел.: М. Янішкевіч

КУПЛЕТ:

Бо так палюбiў сьвет Бог,

Што даў Сына Адзiнаpоднага,

Каб кожны, хто веpыць у Яго, ня згiнуў,

Але меў жыцьцё ў вяках.

 

 

ПРЫСЬПЕЎ:

     І жыцьцё каб меў вечнае,  

     Жыцьцё каб меў вечнае. (х 2)